Mała Mi

38 tekstów – auto­rem jest Mała Mi.

Smutne zdarzenie

On ją zra­nił i dob­rze o tym wie­dział
Wy­powie­dział kil­ka słów, w złości je powiedział
Pod wpływem pa­ru osób spiep­rzył miłość sobie
Choć za­leżało mu na tej je­dynej osobie
Po kil­ku la­tach chcial to wszystko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 sierpnia 2014, 13:41

Otu­lona te­raźniej­szością pat­rzę w przyszłość 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 6 kwietnia 2014, 12:44

Życie po­kazu­je że jest bru­tal­ne ;/ 

myśl • 20 marca 2014, 22:14

Myśle­nie to gwa­ran­cja wpad­ki :D 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 listopada 2013, 10:19

Piękna choroba

Her­bert na­de mną płacze
Niebo ro­bi się cias­ne od je­go łez
Jes­tem chora
Cho­ra na poezje
Poez­ja we mnie tkwi
Poez­ja rodzi się z mo­jego ciała
Jes­tem matką poezji
Sok­ra­tes wyszedł już z mody
Ko­per­nik zes­tarzał się
Mo­ja poez­ja jest młoda
Rozwija [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 października 2013, 17:32

,,Dziwna"

Ona była zu­pełnie in­na niż wszyscy
Była od­mien­na, była indywidualnością
Miała pas­je, włas­ny świat
Ale oni pos­trze­gali ją ja­ko dziwną
Od­mienną, nie chcieli z nią rozmawiać
Izo­lowa­li się od niej, wyśmiewali
A ona miała tyl­ko marze­nia
Myślała inaczej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 października 2013, 17:25

,,Życie, które­go początku nie pa­mięta­my, a końca nie znamy" 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 sierpnia 2013, 19:14

,, Czcij człowieka. Oto nauka! " 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 sierpnia 2013, 11:24

Nieporozumienie błędem życia

Ta kłótnia zmieniła całe je­go życie
Wywróciła to­tal­nie do góry nogami
Nikt nie spodziewał się ta­kiego końca
Końca, który za­padł w pa­mięci je­go bliskich
Za­padł w ser­ca, a naj­bar­dziej po­ruszył JĄ
Ona czu­je się win­na , nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 czerwca 2013, 18:04

Winny samemu sobie

Był za­gubiony, zniszczo­ny psychicznie i duchowo
Był człowiekiem przeg­ra­nym , ale mającym serce
Za­pukał w drzwi i cze­kał, cze­kał na człowieka
Który mu je ot­worzy, który jest lep­szy od niego
Nie spodziewał się ko­go zobaczy...
Zobaczył [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 maja 2013, 15:20

Mała Mi

Zeszyty
  • Ulubione – Ulu­bione wier­sze in­nych :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mała Mi

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

21 sierpnia 2014, 13:04Mała Mi sko­men­to­wał tek­st Smutne zdarze­nie

13 sierpnia 2014, 20:29braciszek0 sko­men­to­wał tek­st Smutne zdarze­nie

13 sierpnia 2014, 13:41Mała Mi do­dał no­wy tek­st Smutne zdarze­nie